Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (dành cho các chương trình liên kết)

Thời gian nhận hồ sơ: 02/06/2022 - 25/06/2022

(Xem thêm thông tin tuyển sinh)

Hiện tại không nằm trong thời gian đăng ký!