Xét tuyển bổ sung phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Thời gian nhận hồ sơ: 01/10/2022 - 06/10/2022

(Xem thêm thông tin tuyển sinh)

Hiện tại không nằm trong thời gian đăng ký!