Đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Thời gian đăng ký đến hết ngày 31/07/2020