Đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

I. Thông tin thí sinh

Để tra cứu khu vực ưu tiên theo trường THPT vui lòng bấm vào đây

Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện
Phường/xã

Thông tin liên lạc (dùng để gửi giấy báo dự thi, giấy báo trúng tuyển và liên hệ khi cần thiết)

II. Các nguyện vọng đăng ký

III. Kết quả học tập

Môn HK1 lớp 10 HK2 lớp 10 HK1 lớp 11 HK2 lớp 11 HK1 lớp 12 Trung bình 5 học kỳ
Hủy