Giới thiệu chung

Trang web đăng ký xét tuyển của trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP Hồ Chí Minh.